ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สี เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง

JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก

JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก

สรรพคุณ
1. สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะเบาและใส่สบาย เมื่อเทียบกับเครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะแบบโบราณ เครื่องจักรนี้สามารถลดน้ำหนักของสินค้าลงได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์
2. เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าพลาสติกของเราสามารถใช้กับวัสดุที่เกิดจากการรวมกันของวัสดุเก่าและวัสดุใหม่ โดยสามารถผลิตสินค้าออกมาได้มีคุณภาพเท่าเทียมกับวัสดุใหม่ที่ไม่ได้รับการผสม
3. เครื่องจักรนี้เป็นการทำงานร่วมกันของระบบควบคุมแรงดันน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบลมนิวแมติก ทำให้เครื่องจักรนี้สามารถผลิตสินค้าได้มากขณะที่ใช้พลังงานและแรงงานคนต่ำ
4. การออกแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมทำให้เครื่องจักรสามารถรองรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติกยังมีการใส่ระบบทำความเย็นเพื่อเพิ่มคุณภาพของรองเท้าที่ผลิตออกมา
5. ระบบปฏิบัติการทั้งหมดถูกควบคุมโดยระบบพีแอลซี ที่มีหน้าจอการทำงานเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งาน ดังนั้นกระบวนการทำงานจึงเป็นไปอย่างแม่นยำและมีการจัดการอย่างง่ายดาย
6. สวิทช์ป้องกันถูกติดตั้งเพื่อให้แน่ใจถึงระบบความปลอดภัยของหุ่นยนต์และเครื่องจักร

คุณสมบัติ
1. เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติกมีระบบควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกสองแกนซึ่งเพิ่มความสามารถในการทำงานและความเสถียรภาพของเครื่องจักร สินค้าของเรารับรองคุณภาพของแรงดันและการไหลของการฉีด
2. เครื่องจักรนี้มีการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งระบบ ด้วยระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ทำให้ใช้แรงงานที่น้อยลงและการทำงานที่แม่นยำมากขึ้น
3. เครื่องจักรฉีดแอร์นี้มีไว้สำหรับผลิตรองเท้าพีวีซีทุกชนิด เช่น รองเท้าแซนเดิล สลิปเปอร์ และรองเท้าบางพีวีซี
4. ระบบการไหลเวียนความเย็นถูกใช้เพื่อมีส่วนให้เครื่องจักรเย็นและมีผลต่อคุณภาพของสินค้า
5. มีระบบการปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเช่นระบบฉีด ระบบลำเลียงวัสดุ ระบบการหมุนของดิสก์ ระบบการกดและอื่นๆ โดยถูกโปรแกรมด้วยระบบควบคุม ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกชิ้นส่วน

รายละเอียด

รายการ หน่วย รายละเอียด(A) รายละเอียด (B)
รุ่น   JIC724A JIC724B
วัตถุดิบ   PVC PVC
สถานีงาน   24 24
ปริมาณการฉีดสูงสุด cm3 770 770
อัตราแรงดันการฉีด MPa 75 75
กำลังความร้อน KW 7 7
อุณหภูมิที่จำกัด Point 4 4
ความเร็วรอบของสกรู r.p.m 0-150 0-150
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู mm θ70 θ70
กำลังมอเตอร์ KW 19 19
แรงกด T 60 60
ขนาดใหญ่สูงสุดของแม่พิมพ์ mm 460 × 220 × 300 460 × 220 × 300
ความสูงแม่พิมพ์ mm 135-300 50-300
ขนาดของเครื่องจักร mm 4050 × 4050 × 2250 4050 × 4050 × 2250
น้ำหนักรวม kg 6500 6500
 

เครื่องจักรของบริษัท¬ Jili ได้สะสมชื่อเสียงอันดีทั้งในและนอกประเทศด้วยความที่สินค้ามีคุณภาพและการบริการที่ดี โดยสินค้าเราได้กระจายไปสู่หลายประเทศเช่น เบงกอล, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ปากีสถาน, รัสเซีย, บราซิลและประเทศในเอเชียกลาง พวกเราเสนอเครื่องจักรฉีดรองเท้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องมือทำส่วนเสริมของรองเท้า และแม่พิมพ์รองเท้า เพื่อที่จะรู้จักสินค้าของเรามากขึ้น กรุณาติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของ
  • JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล
  • JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลเครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลใช้สำหรับผลิตรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลกระบวนการผลิตมีการใช้ระบบการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลระบบพีแอลซีเพื่อควบคุมการทำงาน และแสดงข้อมูลบนหน้าจอทัชสกรีน ระบบไฮดรอลิกแกนคู่ใช้เพื่อควบคุมความดันและการไหล ซึ่งเหมาะสมและสะดวกสบายต่อการใช้งานเครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลและช่วยให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพอย่างคงที่ รวมทั้งมีการวัดด้วยระบบดิจิตอลทำให้มีการทำงานอย่างแม่นยำ...
  • JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
  • JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท1. ระบบการฉีด เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทมีการใช้ตัววัดและระบบการนับที่มีคุณภาพทำให้ได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการอย่างแม่นยำเครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทถูกขับเคลื่อนด้วยรางเลื่อนเชิงเส้นและใช้มอเตอร์เบรก ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างทันทีทันใดด้วยการควบคุมด้วยเครื่องเปลี่ยนความถี่ มีการตรวจสอบตำแหน่งด้วยเอ็นโค้ดเดอร์เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอน...