ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
  • แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว
  • แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียวใช้ในการผลิตพื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว สำหรับรองเท้าวิ่ง รองเท้าทั่วไป รองเท้าท่องเที่ยว รองเท้าสนีกเกอร์ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโฟม นอกจากนี้ยังมีต้นทุนที่ต่ำ การฉีดที่ความเร็วสูง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียวได้รับแรงกดที่ดีทำให้ลดการสิ้นเปลืองวัสดุ แม่พิมพ์จะถูกติดกับโต๊ะและหมุนอัตโนมัติวัสดุยางพลาสติกร้อนจะฉีดไปสู่แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียวแล้วมันจะหมุนไปยังตำแหน่งต่างๆ...
  • แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี
  • แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสีถูกใช้ในการผลิตพื้นรองเท้าจากยางพลาสติกร้อน นั่นคือพื้นรองเท้าวิ่ง พื้นรองเท้าเดิน พื้นรองเท้าเที่ยวและสนิกเกอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสีมีข้อดีที่ต้นทุนต่ำ การฉีดอย่างรวดเร็ว แรงกดสูง ทำให้พื้นรองเท้ามีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการสิ้นเปลืองวัสดุดิบ ประกอบไปด้วยแม่พิมพ์บน กลางและล่าง กระบวนการฉีดสองครั้งจำเป็นต้องใช้ในการทำงานของแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี...

แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน

เบื้องต้น
แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนใช้ในการผลิตพื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนและอุปกรณ์เสริมพื้นรองเท้า สามารถแบ่งออกเป็นแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนโฟมสีเดียว/สองสี/สามสี ชิ้นส่วนและการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของแม่พิมพ์พื้นรองเท้า ยกตัวอย่างเช่นแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียวทำจากแม่พิมพ์ด้านบนและด้านล่าง เมื่อวัสดุในการทำพื้นรองเท้าถูกฉีดเสร็จแล้ว สินค้าพื้นรองเท้าจะออกมาทันที ขณะที่แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสีประกอบด้วยด้านบน กลาง และล่าง จำเป็นต้องฉีดสองขั้นและใช้มือในการทำงานในแม่พิมพ์ชั้นกลาง

กระบวนการออกแบบ
ขั้นตอนแรกคือการออกแบบโฟลชาร์ท ซึ่งประกอบไปด้วยโฟร์ชาร์ท CAD การออกแบบ2D ออกแบบโครงสร้าง ตรวจสอบโครงสร้าง 3D แล้วจึงออกแบบ CAM ให้เสร็จสำหรับแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน ซึ่งประกอบด้วย การโปรแกรมมิ่ง NC ออกแบบการขึ้นรูป ออกแบบรูปแบบการปล่อยไฟฟ้า CNC และ EDM และในขั้นสุดท้าย รวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน พัฒนาโฟรชาร์ทและใช้มันในการผลิตแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน

ลักษณะ
1. ระหว่างการผลิตพื้นรองเท้า แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนจะถูกติดอยู่กับเครื่องฉีดรองเท้าโฟม วัสดุที่ใช้ในการผลิตพื้นรองเท้าจะถูกฉีดมายังแม่พิมพ์แล้วมันก็จะหมุนไปตามจุดต่างๆ การฉีดจะถูกควบคุมโดยโปรแกรมและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง 3 นาที
2. มีการป้องกันการสึกหรอในระดับมาตรฐานและมีราคาที่ต่ำ แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน
จึงได้รับการตอบรับที่ดีที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมพื้นรองเท้าที่สวยงาม

ข้อดี
1. เครื่องจักรได้รับการนำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้สามารถผลิตแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนที่มีคุณภาพสูง มี 45 เครื่องบดที่ควบคุมโดยกระบวนการเชิงตัวเลขและ 4 ห้องออกแบบพิเศษถูกติดตั้งในฐานการผลิตแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนของเรา เรื่องสแกน 3D โต๊ะนั่งและเครื่องทดสอบของเรานำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน เครื่องทำแม่พิมพ์สามดีของเรานำเข้ามาจากอเมริกา มันสามารถทำงาน 3/4/5 แกนร่วมกันได้
2. วัสดุที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์เป็นเหล็กที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในกวางตงที่ผ่านการรับรอง ISO9001:2000
3. ศูนย์บริการของเราถูกตั้งทั่วโลก ลูกค้าสามารถมาใช้บริการจากทางเราในการซ่อมแซม ให้คำปรึกษาทางเทคนิคและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน

สิ่งที่ควรให้ความสนใจ
(1) สินค้าคือแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน
(2) อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
(3) ขนาดแม่พิมพ์
(4) วัสดุที่ป้อนคือยางพลาสติกร้อน

การซ่อมบำรุง
1. เมื่อผลิตพื้นรองเท้าเสร็จให้ทำความสะอาดด้วยแท่งทองแดง สายทองแดงและสารทำความสะอาดพิเศษ (ห้ามใช้ของแข็งเช่นแท่งเหล็กและสายเหล็ก) ขัดพื้นผิวที่มีสนิมแล้วฉีดน้ำมันกันสนิม และขั้นสุดท้ายวางแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น ไม่มีแดดและห้องที่เย็น
2. ปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือน ดังนั้นจึงควรบำรุงรักษาแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนอย่างสม่ำเสมอ
(1) เอาสนิมออก
(2) หล่อลื่นแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน
(3) เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียเป็นชิ้นใหม่
(4) ซ่อมบำรุงและซ่อมแซม

อื่นๆ
(1) แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนผ่านมาตรฐาน ISO
(2) จ่ายเงินโดย L/C หรือ T/T.
(3) แม่พิมพ์จะถูกส่ง 20 วันหลังจากการคอนเฟิร์มแม่พิมพ์ไม้และบรรจุโดยกระดาษแข็งและไม้สามชั้น

แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่ระบุต่างๆ ประกอบด้วย ช่องการติดไฟ ความแข็งและอื่นๆ แม่พิมพ์จะต้องไม่เปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิต่ำกว่า 400 องศา แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนมีคุณภาพสูงทำให้ได้รับการยกย่องจากลูกค้าของเราทั้งภายในแต่นอกประเทศ ถ้าต้องการเรียนรู้สินค้าของเรามากขึ้น กรุณาติดต่อเรา