ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
  • แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี
  • แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสีวัสดุเอทิลีนไวนิลอะซิเตทจะถูกฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมและผลิตเป็นชิ้นส่วนรองเท้าผ่านการผ่านโดนความร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูง แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสีถูกผลิตออกมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสีและพื้นรองเท้า...
  • แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว
  • แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว วัสดุเอทิลีนไวนิลอะซิเตทจะถูกฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมและผลิตเป็นชิ้นส่วนรองเท้าผ่านการผ่านโดนความร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูง แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว ถูกผลิตออกมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียวและพื้นรองเท้า...
  • แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม
  • แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม ถูกผลิตออกมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียวและพื้นรองเท้า เบื้องต้น แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมถูกใช้ในการผลิตพื้นรองเท้าและรองเท้าด้วยวัสดุโดยใช้วัสดุเอทิลีนไวนิลอะซิเตท กระบวนการทำด้วยอุณหภูมิที่สูง...

แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท

เบื้องต้น
แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทด้วยแม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทคือรองเท้า แผ่นอุปกรณ์รองเท้า และแผ่นรองเท้าสนิกเกอร์ แผ่นรองเท้าและรองเท้าบูทและอื่นๆ

กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบมีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้ ขั้นแรกโปรแกรมโฟร์ชาร์ทที่ทำโดย CAD ประกอบด้วยรูปโครงสร้าง 2D และ การตรวจสอบ 3D ขั้นที่สอง CAM ถูกใช้ในโปรแกรม NC กระบวนการขึ้นรูป, CNC และ EDM และอื่นๆ ขั้นสุดท้ายรวมชิ้นส่วนที่แยกกันของแม่พิมพ์รองเท้า กระบวนการโฟร์ชาร์ทและตรวจสอบคุณภาพของแม่พิมพ์รองเท้าในเครื่องผลิตรองเท้า เฉพาะแม่พิมพ์รองเท้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วเท่านั้นที่จะนำมาใช้ได้

ชนิด
เครื่องฉีดแม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม มี 2 ชนิดคือขึ้นรูปครั้งเดียวแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทและขึ้นรูปสองครั้งของแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท โดยชนิดแรกเป็นการผ่านกระบวนการอุณหภูมิสูงเพียงครั้งเดียว ขณะที่ชนิดหลังถูกผ่านกระบวนการอุณหภูมิสูงสองครั้ง

คุณสมบัติ
แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตททำมาจากอลูมิเนียมและทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของเครื่องฉีดพลาสติกเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม ในกระบวนการของการผลิตรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมจะถูกฉีดใส่แม่พิมพ์และขึ้นรูปให้เป็นแผ่นรองเท้าด้วยอุณหภูมิสูง

ข้อดี
1. การตรวจสอบด้วยมาตรฐานที่กำหนดไว้ถูกใช้ในการตรวจสอบแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท ยกตัวอย่างเช่นการทดสอบความแข็งด้วยมาตรฐาน HR80 นอกจากนี้แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทจะต้องไม่เปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิ 400 องศา การตรวจสอบคุณภาพทั้งสี่อย่างจะถูกตรวจสอบหลังจากการผลิต
2. วัสดุที่จะทำแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตททำมาจากสินค้ายี่ห้อดังของกวางตง ซึ่งสามารถทำให้แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท มีคุณภาพสูง
3. พวกเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญถูกสร้างขึ้นเพื่อออกแบบและเสริมสร้างประสิทธิภาพซึ่งทำให้ได้รับชื่อเสียงที่ดีจากภายในและต่างประเทศ
4. เพื่อการบริการหลังการขายแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท เราได้สร้างศูนย์บริการหลายที่สำหรับการซ่อม การให้คำแนะนำและการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ราคาของแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทต่ำกว่าบริษัททั่วไปเพราะว่าเป้าหมายปัจจุบันของบริษัท Jili คือการขยายฐานตลาด

ข้อควรใส่ใจในการซื้อแม่พิมพ์รองเท้า
1. ขอบเขตการใช้งาน
2. ชั่วโมงการใช้งาน
3. ขนาดของแม่พิมพ์

การซ่อมบำรุง
(1) ทำความสะอาดแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทด้วยแท่งทองแดง สายทองแดงหรือสารทำความสะอาดพิเศษ แล้วเป่าให้แห้ง ห้ามใช้ของแข็งเช่นลวด แท่งเหล็กเพื่อป้องกันผิวของแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทไม่ให้เสียหาย จุดสนิมควรจะขัดและทาน้ำมันป้องกันสนิมและวางไว้ในที่แห้ง ไม่มีฝุ่น ไม่มีแดดและเย็น
(2) จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาของการสวมใส่ชิ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงน้ำมันหล่อลื่น และการกดกร่อนด้วยน้ำและกาว และอื่นๆ
(3) การซ่อมบำรุงแม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทมีหลายอย่างด้วยกัน คือการเอาสนิมออก การหล่อลื่น การเปลี่ยนข้อต่อที่เก่าและการซ่อมอื่นๆ

การรับประกัน
มาตรฐาน ISO
การจ่าย
T/T
L/C

การขนส่ง
แม่พิมพ์รองเท้าแบบไม้จะถูกส่ง 20 วันหลังจากการสั่ง การขนส่งถูกห่อหุ้มด้วยกระดาษแข็งและไม้สามชั้น
พวกเราพัฒนาสินค้า JIC หลายชนิดประกอบด้วย เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูท เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า เครื่องฉีดบนและสายคล้อง เครื่องฉีดพื้นรองเท้า เครื่องฉีดรองเท้าแตะ เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ อุปกรณ์เสริมรองเท้า และ แม่พิมพ์รองเท้ามาหลายปี