ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
  • JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
  • JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท1. ระบบการฉีด เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทมีการใช้ตัววัดและระบบการนับที่มีคุณภาพทำให้ได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการอย่างแม่นยำเครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทถูกขับเคลื่อนด้วยรางเลื่อนเชิงเส้นและใช้มอเตอร์เบรก ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างทันทีทันใดด้วยการควบคุมด้วยเครื่องเปลี่ยนความถี่ มีการตรวจสอบตำแหน่งด้วยเอ็นโค้ดเดอร์เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอน...
  • JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ
  • JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ1. เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะใช้สำหรับผลิตรองเท้าแตะพีวีซีแบบสลิปเปอร์ แซนเดิลและฟลิบฟลอบ 2. ภายใต้การควบคุมด้วยระบบพีแอลซีและหน้าจอเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานทำให้เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะง่ายต่อการใช้งาน 3. การใช้งานเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะง่ายและปลอดภัยโดยปราศจากช่างผู้เชี่ยวชาญ 4. สวิทช์เปิดปิดถูกติดตั้งอยู่ที่ปากของที่ฉีดซึ่งสามารถลดเวลาการทำงานและเพิ่มจำนวนผลผลิตได้ ...
  • JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล
  • JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลเครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลใช้สำหรับผลิตรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลกระบวนการผลิตมีการใช้ระบบการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลระบบพีแอลซีเพื่อควบคุมการทำงาน และแสดงข้อมูลบนหน้าจอทัชสกรีน ระบบไฮดรอลิกแกนคู่ใช้เพื่อควบคุมความดันและการไหล ซึ่งเหมาะสมและสะดวกสบายต่อการใช้งานเครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัลและช่วยให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพอย่างคงที่...

เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ

เบื้องต้น
เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ ใช้สำหรับผลิตรองเท้าแตะแซนเดิลด้วยวัสดุเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม พลาสติก ยางพลาสติกร้อนและยาง สำหรับสีเดียวหรือสองสี โดยวัสดุเทอร์โมพลาสติกประเภทพลาสติก ยางพลาสติกร้อน และ ยาง สามารถที่จะใช้ในการผลิตรองเท้าแตะแซนเดิลด้วยเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะได้ ด้วยความที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การฉีดแอร์ดังนั้นเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะของเราสามารถผลิตรองเท้าแตะแซนเดิลที่เบาและสวยงามโดยใช้วัสดุที่น้อยกว่าเครื่องจักรแบบปกติทั่วไปถึง 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ระบบทำความเย็นของแม่พิมพ์ก็ทำให้เกิดการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการผลิต

คุณสมบัติของเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ
1. วัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตสามารถนำมารีไซเคิลใช้ในการผลิตขั้นถัดไปได้ โดยถึงแม้สินค้าจะผลิตโดยการใช้วัสดุเก่าผสมกับวัสดุใหม่แต่สินค้าก็ยังคงมีคุณภาพสูง
2. การใช้งานง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ภายใต้การใช้ระบบพีแอลซีและตัวควบคุมเชิงสัดส่วน ในขณะเดียวกัน ความดันการฉีดในแม่พิมพ์ระบบปิดสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนได้
3. เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะใช้สกรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มปริมาตรการฉีด การควบคุมแบบดิจิตอลอัตโนมัติและการควบคุมความดันสัดส่วนคู่สามารถปรับปริมาตรการฉีตและความเร็วการฉีดเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการผลิตสินค้าในรูปแบบที่ต่างๆกันไป
4. ใช้ระบบพีแอลซีและเอชเอ็มไอในระบบควบคุม ซึ่งทำให้เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและง่ายต่อการใช้งาน
5. เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะถูกออกแบบในรูปแบบที่กะทัดรัดและใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย
6. การเคลื่อนที่ของระบบเครื่องกลเป็นไปอย่างแม่นยำ เสถียร และรวดเร็ว จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น
7. แผงวงจรเซอร์กิตทั้ง 2 ชุดทำงานแยกกันในจ่ายความดันการฉีดและการไหลของเครื่องจักร
8. กำลังการกดของเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วของความดัน

การบริการ
1. การบริการก่อนการขาย
เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปสินค้าอะไรก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ หรือลูกค้าสามารถมาดูกระบวนการทำงานของเครื่องจักรที่บริษัทของเราก็ได้ หรือให้ทางเราจัดส่งสินค้าตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะให้ทางลูกค้าดูผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน
2. บริการในระหว่างการขาย
ข้อต่อบางจะถูกติดตั้งให้กับเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะฟรีเนื่องจากตัวเก่าอาจจะทำงานผิดพลาดหรือต้องเปลี่ยนอย่างกะทันหัน เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะทุกเครื่องจะได้รับการประกันระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างช่วงรับประกันทางเรายินดีที่จะเปลี่ยนชิ้นใหม่แทนชิ้นส่วนที่เสียให้เช่น ไดนาโม มอเตอร์น้ำมัน กระบอกสูบน้ำมัน แต่ไม่รวมกับข้อต่อบางที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว
3. การบริการอื่นๆ
เมื่อทางลูกค้าได้รับเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะแล้ว ทางเราจะส่งช่างผู้ชำนาญการไปเพื่อทำการติดตั้ง และทำการสอนพนักงานของบริษัทถึงวิธีการใช้หากลูกค้าต้องการ โดยในช่วงเวลานั้นลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า ค่าเครื่องบิน และค่าที่พักของช่างผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นบริษัทเรายังสามารถแนะนำความรู้ขั้นสูงให้แก่โรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย

บริษัทเราจำหน่ายเครื่องจักรในการผลิตรองเท้าหลายชนิด และได้รับชื่อเสียงอันดีทั้งในและนอกโดยเฉพาะในประเทศ เบงกอล, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ปากีสถาน, รัสเซีย, บราซิลและประเทศในเอเชียกลาง พวกเราเสนอเครื่องจักรฉีดรองเท้าหลากหลายรูปแบบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา