ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง

หอระบายความร้อน

หอระบายความร้อน

เบื้องต้น
หอระบายความร้อนเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านพลังงานความร้อนจากนั้นไปสู่อากาศเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำในระบบรีไซเคิลน้ำของแอร์คอนดิชั่นเนอร์และระบบการผลิตของโรงงาน ความต้อการหลักๆคือควรจะตอบสนองความต้องการในการลดอุณหภูมิ ความสามารถในการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิกระเปาะเปียกและอื่นๆนอกจากนี้หอระบายความร้อนควรจะวางในที่ทำงานที่มีการระบายความร้อนที่ดี ชิ้นส่วนหลักของระบบระบายความร้อนของน้ำคือวัสดุที่ใช้ในการกระจายความร้อน ระบบกระจายน้ำ ชิ้นส่วนที่ระบายความร้อน ชิ้นส่วนที่กระจายอากาศ ดีมิสเทอร์และอ่างน้ำของหอ

กระบวนการทำงาน
น้ำไหลเข้าสู่ระบบกระจายน้ำและถูกลดอุณหภูมิลงโดยแผงรังผึ้งและพัดลมที่ใช้ในการลดอุณหภูมิ แผงรังผึ้งจะกระจายน้ำและพัดลมจะพัดให้อุณหภูมิเย็นลงโดยมีการป้องกันการย้อนกลับของน้ำ น้ำที่ถูกลดอุณหภูมิลงแล้วจะลงไปที่อ่างน้ำแล้วไหลออกไป มีการติดตั้งตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำอันเนื่องมาจากไหลที่ไหลสวนทางซึ่งสามารถลดการสูญเสียน้ำได้ ในหอระบายความร้อนมีการติดตั้งไซเล็นเซอร์เหนือหอเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นรอบด้าน มีบันไดสำหรับซ่อมบำรุงและตรวจสอบหอระบายความร้อน

คุณสมบัติ
1. น้ำไหลจากด้านบนของหอลงไปยังด้านล่าง ขณะที่อากาศไหลสวนทาง
2. ระบบลดอุณหภูมิโดยการไหลย้อนกลับมีประสิทธิภาพสูงในสามขั้นตอน ขั้นแรกคือน้ำไหลจากตัวกระจายน้ำไปสู่ตัวฟิลลิ่งในระหว่างนั้นความร้อนสามารถถ่ายเทไปสู่อากาศ ชั้นที่สองคือน้ำในฟิลลิ่งปล่อยความร้อนให้อากาศที่ไหลสวนทาง ขั้นที่สามน้ำที่เย็นลงแล้วจะไหลไปสู่อ่างน้ำของหอ ซึ่งในประเทศจีนตอนเหนืออุณหภูมิของน้ำยังสามารถลดลงได้แม้เพียง 1-2 องศาในขั้นตอนที่สาม ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทิศทางการไหลของอากาศแบบตามขวางแล้วการไหลสวนทางของหอระบายความร้อนของเรามีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิมากกว่าและต้องการฟิลลิ่งเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของแบบมาตรฐาน
3. ระบบกระจายน้ำยากที่จะตัน ฟิลลิ่งสะอาดและทนทาน นอกจากนี้อากาศที่ไหลสวนทางของหอระบายความร้อนมีความชื้นต่ำและสะดวกต่อการป้องกันการแข็งตัวเนื่องจากอุณหภูมิต่ำและอื่นๆ

การติดตั้ง
สถานที่ในการติดตั้ง
(1) หอระบายความร้อนควรจะติดตั้งในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อากาศที่ไหลเข้าไม่ควรใกล้กับตึก เพื่อให้อากาศสามารถไหลเข้าหอระบายความร้อนได้อย่างสะดวกและป้องกันอากาศที่ร้อนอากาศที่ไหลสวนทาง
(2) สถานที่ทำงานห้ามมีความชื้นหรือฝุ่นมาก
(3) เลือกสถานที่เปิดเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนเนื่องมาจากหอระบายความร้อน

การติดตั้งและการวางท่อ
(1) วางถังตามแนวนอนในกรณีที่การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากความไม่สมดุลของน้ำ
(2) ห้ามเชื่อมแก๊สหรือเชื่อมไฟที่ส่วนบนเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกไหม้
(3) ปั้มน้ำวงจรต้องติดตั้งต่ำกว่าอ่างน้ำ น้ำที่ออกห้ามสูงกว่าปริมาณน้ำสูงสุดของอ่างน้ำ
(4) ระบบชั้นวางท่อถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักของท่อโดยตรง
(5) การเชื่อมโยงของท่อใช้เพื่อสร้างความบาลานซ์ของระดับน้ำเมื่อหอระบายความร้อนมีหลายเครื่องทำงานร่วมกัน
(6) แม้ว่าพัดลมทำความเย็นจะผ่านการตรวจสอบความสมดุล แต่กรุณาตรวจสอบอีกรอบว่าพัดลมเข้ากับล้อดีก่อนการติดตั้งหอระบายความร้อน
(7) ติดตั้งสายเชื่อมหลังการติดตั้งมอเตอร์เพื่อป้องกันน้ำเข้า

รายละเอียดของหอระบายความร้อน

รุ่น   10T 15T 20T 25T 30T
การไหลของน้ำ m3/h 7.81 11.7 15.6 19.5 19.5
การไหลของอากาศ m3/h 5100 8400 9600 12000 12000
กำลังมอเตอร์ kw 0.18 0.37 0.55 0.75 0.75
ความสูงของหอ mm 1830 1695 1895 2005 2005
เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลม mm 635 635 770 770 770
เส้นผ่านศูนย์กลางของอ่างน้ำ mm 940 1180 1180 1415 1415
ความสูง mm 300 300 300 300 300
ความกว้าง mm 300 300 300 300 300
เส้นผ่านศูนย์กลางของศูนย์กลาง mm 580 780 780 1100 1100
ชนิดของสกรู BC M10 M10 M10 M10 M10
น้ำหนัก kg 46 54 67 98 130
 

 ข้อดี
(1) หอระบายความร้อนมีขนาดเล็ก ไม่สูงและน้ำหนักเบา
(2) โครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(3) ใช้วัสดุ FPR ในการผลิตตัวหอ ซึ่งทนทาน ไม่เปลี่ยนรูปร่าง และสีไม่ตก
(4) พัดลมเสียงไม่ดังรบกวนและเสียงของการฉีดกำจัดน้ำอยู่ในระดับพิเศษ
(5) การใช้พลังงานของมอเตอร์ต่ำกว่าหอระบายความร้อนอื่นๆ 30 เปอร์เซ็นต์ เส้นทางของท่อแบบสมบูรณ์สามารถลดต้นทุนได้เนื่องจากเป็นการทำงานในระบบปิด
(6) ด้วยการเลือกอุปกรณ์สำหรับน้ำที่มีประสิทธิภาพทำให้การสูญเสียน้ำต่ำ ดังนั้นจึงช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการแข็งตัวของน้ำในวันที่อากาศเย็นจัด
7) โครงสร้างเหล็กถูกชุบโลหะป้องกันด้วยโลหะไฟฟ้าและวัสดุในการป้องกันอื่นๆ ซึ่งทำให้มันทนต่อการกัดกร่อนและทนทานเป็นสองเท่าของหอระบายความร้อนอื่นๆ

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
ก่อนทำการสั่งซื้อคุณควรเลือกชนิดให้ถูกต้องเสียก่อน
(1) มั่นใจว่าหอระบายความร้อนปริมาตรเท่าไหร่ที่คุณต้องการ ถ้าแบบมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการคุณได้ก็เลือกแบบมาตรฐานได้เลย
(2) หอระบายความร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตอบสนองความต้องการสัมประสิทธิ์การลดอุณหภูมิที่สูง
(3) หอระบายความร้อนแบบรูปร่างสี่เหลี่ยมเพื่อแก้ปัญหาการมีพื้นที่จำกัด
(4) แบบเสียงเบาพิเศษหรือแบบไหลขวางมีไว้เพื่อลดเสียงรบกวนให้ต่ำ

สิ่งที่ควรให้ความสนใจ
1) ระดับน้ำมันของตัวลดความเร็วควรทำการตรวจสอบบ่อยครั้ง สำหรับน้ำมันหล่อลื่นนำให้ใช้น้ำมันไฮปอยด์เกียร์เบอร์ 22-28 หรือ น้ำมันเกียร์โรงงานเบอร์
(2) ควรตรวจสอบพัดลม มอเตอร์ และตัวลดความเร็วก่อนการใช้งาน สายเชื่อมต่อมอเตอร์ต้องเป็นไปตามแผนผังสายเชื่อมดั้งเดิมเพื่อป้องกันการผิดพลาด หลังจากตรวจสอบสายเสร็จสิ้นแล้ว ให้เริ่มเปิดเครื่องที่ความเร็วต่ำก่อนแล้วจึงค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นที่มุมของใบพัดที่ถูกต้อง หากกระแสไฟจริงสูงกว่ากระแสไฟที่ระบุไว้ ควรหยุดการทำงานมอเตอร์แล้วรายงานความบกพร่องมาทางบริษัท การปรับมุมใบพัดควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้
(3) วัสดุ GFRP เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายจึงห้ามไม่ให้มีการจุดไฟขณะทำการซ่อมบำรุง แต่หากจำเป็นต้องจุดไฟควรนำวัสดุพวกนั้นออกไปเพื่อความปลอดภัย และควรจะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเสียก่อน นอกจากนี้ในพื้นที่ยังต้องการอุปกรณ์ดับไฟและผู้เชี่ยวชาญในการดับไฟ อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเลือกใช้วัสดุ FRP ได้เช่นกันแต่ราคาจะสูงขึ้น
(4) ในส่วนของการออกแบบเกี่ยวกับเสียงดังรบกวนและการสั่นอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานในการวิจัยและออกแบบเครื่องจักร คุณภาพของหอระบายความร้อนอยู่ในความดูแลของส่วนโรงงานการผลิต แต่หากลูกค้าต้องการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานก็สามารถทำสัญญาระหว่างผู้ใช้ โรงงานและหน่วยงานวิจัยได้
(5) คุณภาพของน้ำในระบบ

รายการ น้ำที่สร้างขึ้น น้ำในระบบ
PH (25℃) 6~8 6~8
การนำไฟฟ้า (uv/CM) < 200 < 500
ความแข็งรวม(CaCO3) p p m < 50 < 200
M Alkalinity(CaCO3) p p m < 50 < 100
Chlorid ion (CL) p p m < 50 < 200
Sulfate ion (SO4) p p m < 50 < 200
Ferric ion (Fe) p p m < 0.3 < 1.0
 

การทำงาน
1. การตรวจสอบและแก้ปัญหาก่อนการเปิดใช้งานหอระบายความร้อน
(1) ปรับความแน่นของสายพานและอื่นๆ
(2) ตรวจสอบว่ามอเตอร์และตัวลดความเร็วทำงานได้ตามปกติ
(3) ทำความสะอาดถาดใส่น้ำและตัวกรองของหอระบายความร้อน และตรวจสอบการซีลของถามใส่น้ำและอื่นๆ ปรับลูกลอยวัดระดับให้ตรงกับที่ใส่น้ำ
(4) ปรับมุมของใบมีด ตัววัดกระแสไฟของมอเตอร์และตั้งค่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(5) ปรับน้ำเข้าและออกของหอระบายความร้อนให้ได้การไหลตามที่ต้องการ
(6) เมื่อทำการตรวจสอบตามข้างต้นแล้ว สามารถทำการต่อท่อแล้วเริ่มการทำงานหอระบายความร้อนได้เลย
2. การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงในระหว่างการใช้งาน
(1) โรงงานควรทำการตรวจสอบเป็นประจำ รับคำแนะนำจากผู้ใช้และรับรู้ว่าหอระบายความร้อนใช้งานได้ดีหรือไม่
(2) ตรวจสอบสถิติของอุณหภูมิของลมเข้าออกและกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และอื่นๆ
(3) ควรตรวจสอบการวางเรียงตัวของมอเตอร์ ตัวลดความเร็ว ระบบกระจายน้ำและอื่นๆ
(4) แก้ไขความผิดปกติทันทีเพื่อให้ฟังก์ชั่นการทำงานของหอระบายความร้อนเป็นไปแบบปกติ

การซ่อมบำรุง
1. ระบบการกระจาย
(1) ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อเป็นประจำ มันช่วยป้องกันการอุดตันและสร้างความสมดุลให้น้ำที่ฉีดได้
(2) ทำความสะอาดอ่างน้ำของหอและตัวกรองน้ำเพื่อป้องกันการเกาะติดเนื่องจากสิ่งที่หุ้มอยู่ เปิดท่อน้ำทิ้งและปล่อยน้ำทั้งหมดในกรณีที่น้ำแข็งตัว
(3) ตรวจสอบการซีลของถาดน้ำและส่วนอื่นๆ เพราะหากน้ำเกิดการรั่วต้องทำการซ่อมบำรุงด้วยกาวชนิดพิเศษ
2. ระบบทำความเย็น
(1) ทำความสะอาดฟิลลิ่งทั้งหมดและนำสิ่งที่ปกคลุมออกมาให้หมด การซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ทำระหว่างการถอดรื้อ ตัวฟิลลิ่งควรวางแน่นไม่เหลือที่ว่าง
(2) ทำความสะอาดที่ระบายน้ำและที่คลุมป้องกันเสียงอย่างสม่ำเสมอ ซ่อมและเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ทันที ที่ระบายน้ำควรติดแน่นเพื่อป้องกันการฉีดออกของน้ำ เติมน้ำให้หอระบายความร้อนเพื่อตรวจสอบว่าซีลปิดดีหรือไม่ ถ้าหากมีการรั่วออกมาให้เปลี่ยนส่วนที่ซีลใหม่
3. ระบบขับเคลื่อน
(1) ตรวจสอบหัวต่อสายของมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าหอระบายความร้อนทำงานได้ตามปกติ น้ำมันหล่อลื่นควรใช้จำนวนตามปริมาณที่ต้องการจริงเช่นเดียวกับสารเคลือบของมอเตอร์ ทุกๆเดือนต้องให้คอยล์ของมอเตอร์แห้งมากกว่า 3 ชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใส่น้ำมันหล่อลื่นที่ลูกปืนอีกด้วย
(2) ตรวจสอบการทำงานของตัวลดเสียง หากมีเสียงแปลกๆให้ทำการเปลี่ยนลูกปืนทันที
(3) ปรับความแน่นของสกรู ปล่อยให้สายพานหลวมเพื่อให้มันทนทาน ตรวจสอบว่าสายพานเก่าขาดหรือแตกหรือไม่ เปลี่ยนเป็นอันใหม่เมื่อจำเป็น เช็คล้อของสายพานและระดับของกรอบมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอ ขันสกรูให้แน่นและเปลี่ยนสกรูที่เป็นสนิม ทำความสะอาดใบพัดและตรวจสอบมุมของใบพัด ปรับระยะของใบพัดกับแกนพัดลม
4. ภายนอกของหอ
(1) ทำความสะอาดแผงใบพัด ภายในหอ และแผ่นนำทิศทางลมเข้าหอระบายความร้อนทั้งหมด
(2) ขันสกรูให้แน่นแล้วเปลี่ยนตัวที่เป็นสนิม
(3) ตรวจสอบภายนอกหออย่างละเอียดว่ามีส่วนใดที่เก่า หักหรือแตก ให้เปลี่ยนหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับภายนอกหอทันที
(4) ตรวจสอบการซีลของแผ่นผนังของหอระบายความร้อน ซ่อมที่แตกหักด้วยกาวชนิดพิเศษ
5. อุปกรณ์เสริม
(1) ตรวจสอบอุปกรณ์ในการเติมน้ำอัตโนมัติในหอระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกลอย ซ่อมหรือเปลี่ยนตัวที่มีความผิดปกติ
(2) ขันสกรูให้แน่นและเปลี่ยนตัวที่เป็นสนิม พ่นสารกันสนิมเพื่อให้สามารถป้องกันสนิมในเบื้องต้นได้
(3) ควรทำการตรวจสอบท่อเข้าและออกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการรั่ว การแตก และ ความสะอาด แผงพัดลมควรจะซีลเผื่อกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในหอระบายความร้อน

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
1. ทุกส่วนจะถูกบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน การบรรจุสำหรับการขนส่งจะมีการป้องกันความชื้น ป้องกันการกระแทก ป้องกันสนิม และการจัดการที่ง่าย ซึ่งทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างปลอดภัยจนส่งถึงมือลูกค้า
2. รายการสินค้าจะถูกใส่ลงไปในแต่ละแพ็คสินค้า
3. บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์และหนังสือรับประกันของการขนส่งเป็นไปตามกฏสากลและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
4. ลูกค้าสามารถส่งพนักงานมาที่บริษัทเราเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและควบคุมขั้นตอนการบรรจุของเครื่องจักรได้
5. การขนส่งจะส่งหลังจากได้รับการชำระแล้ว 7 วันและภาวะพื้นฐานของการทำงานของเครื่องจักรจะถูกรับรองออกเป็นลายลักษณ์อักษร

การจ่ายเงิน (L/C, T/T, แบบสด) ของเครื่องผสมวัตถุดิบ
(1) 30% ของราคาจะต้องจ่ายเมื่อมีการทำสัญญา
(2) 40% ของราคาจะต้องจ่ายเมื่อส่งสินค้า
(3) 20% ของราคาจะต้องจ่ายเมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบคุณภาพแล้ว
(4) การจ่าย 10% ของราคาถูกยืดเวลาออกไป 1 ปีเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ

การบริการหลังการขาย
รับประกันสินค้า 1 ปี ใน 1 ปีนี้สามารถส่งเครื่องจักรกลับมาที่บริษัทเราเพื่อทำการซ่อมบำรุง เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของ
  • เครื่องผสมสี
  • เครื่องผสมสีเครื่องจักรชนิดนี้เป็นเครื่องผสมสีแนวตั้งซึ่งสำหรับผสมวัสดุที่เป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ ง่ายต่อการทำงานและซ่อมบำรุงเพราะมีโครงสร้างเรียบง่ายและนอกจากนี้ยังมีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง โดยหลักแล้วเครื่องนี้ใช้สำหรับพลาสติก แต่ก็สามารถใช้กับวัสดุพวกโลหะ แร่ เซรามิคและอื่นๆ เครื่องผสมสีของเรามีทั้งหมด 6 รุ่นด้วยกัน ซึ่งใช้ผสมตั้งแต่ 25 กก ถึง 300 กก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย...
  • เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์
  • เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์1. เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์เป็นส่วนสำคัญในการผลิต เป็นกระบวนการที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรซิ่นที่วางถูกละลายไปเป็นสารเอสเตอร์เช่น ดีโอพี แล้วผสมกับกลุ่มแม่สี สารผสมจะหยดลงบนแม่พิมพ์ที่ทำมาจากอลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก ทำให้แม่พิมพ์คงรูปและสีผ่านการทำฮีททรีทเม้นต์ 2. การใช้งาน เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เสริมถูกใช้ในการผลิตกรอบพลาสติก ...