ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
  • JIC506BL Three Color PVC Upper and Strap Injection Machine
  • JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี1. เชี่ยวชาญในการผลิตรองเท้าส่วนบนและสายรัดสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า PVC หนึ่ง/สอง/สามสี เช่นรองเท้าแตะใส่ในบ้าน, รองเท้าแตะ, และรองเท้าพื้นบาง 2. เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัดสามสีถูกควบคุมด้วยการควบคุม PLC โดยการทำงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมกับมนุษย์...
  • JIC506C Four Color PVC Upper and Strap Injection Machine
  • JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี1. ส่วนบนและสายรัดสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า PVC หนึ่ง/สอง/สาม/สี่สี เช่นรองเท้าแตะใส่ในบ้าน, รองเท้าแตะ, และรองเท้าพื้นบาง 2. เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัดสี่สีถูกควบคุมด้วยการควบคุม PLC โดยการทำงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมกับมนุษย์...
  • JIC506F Five Color PVC Upper and Strap Injection Machine
  • JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี 1. เชี่ยวชาญในการผลิตรองเท้าส่วนบนและสายรัดสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า PVC หนึ่ง/สอง/สาม/สี่/ห้าสี เช่นรองเท้าแตะใส่ในบ้าน, รองเท้าแตะ, และรองเท้าพื้นบาง 2. เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัดห้าสีถูกควบคุมด้วยการควบคุม PLC โดยการทำงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมกับมนุษย์....
  • JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี
  • JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี1.เป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตบนและสายคล้องสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้าพีวีซี สีเดียว สองสี สามสี เช่นรองเท้าแตะสลิปเปอร์ แซนเดิล และรองเท้าส้นแบน 2.เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสีถูกควบคุมโดยระบบ PLC ที่มีระบบรูปแบบการทำงานในโรงงานในการเชื่อมโยงระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ 3.ระบบไฮดรอลิกสองแกนถูกติดตั้งในเครื่องจักรเพื่อควบคุมแรงดันและการไหลซึ่งทำให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างง่ายได้...
  • JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี
  • JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสีผลิตภัณฑ์เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสีนี้เป็นเครื่องผลิตบนและสายรัดของรองเท้าแตะพีวีซี สีเดียว สองสี สามสี เช่น รองเท้าแตะสลิปเปอร์ รองเท้าแตะพื้นบาง และ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสามสีอื่นๆ เช่น แผ่นรองเท้าสำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า โดยเครื่องนี้หลักแล้วประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันคือ เครื่องจักรหลัก เครื่องจักรเสริม และ เครื่องป้อนแผ่นดิสก์...

เครื่องฉีดบนและสายคล้อง

เบื้องต้น
1. เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องฉีดบนและสายคล้องมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องจักรหลัก เครื่องจักรเสริม และเครื่องป้อนแผ่นดิสก์ เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในการผลิตบนและสายคล้องของผลิตภัณฑ์รองเท้าพีวีซี สีเดียว/สองสี/สามสี เช่นรองเท้าแตะสลิปเปอร์ รองเท้าแตะแซนเดิล และรองเท้าแผ่นบาง เครืองฉีดบนและสายคล้องคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะผลิตสายคล้องของรองเท้าแตะฟลิบฟลอบ
2. รุ่น
เครื่องฉีดบนและสายคล้องสามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน คือ JIC506B และ JIC806 ซึ่งทั้งสองรุ่นมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้
(1) เครื่องจักรหลักของ JIC506B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ขณะที่รุ่น JIC806 มีขนาด 60 มิลลิเมตร
(2) แรงกดของรุ่น JIC506B คือ 80T ขณะที่รุ่น JIC806 มีแรงกดมากกว่าที่ 100T
(3)ขนาดใหญ่สูงสุดของแม่พิมพ์ของรุ่น JIC506B คือ 350 x 350 x 120 มิลลิเมตร ซึ่งเหมาะสมกับการผลิตบนและสายคล้องในขนาดปกติ สำหรับเครื่องฉีดบนและสายคล้องรุ่น JIC806 เหมาะสำหรับการผลิตบนและสายคล้องขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะขนาดใหญ่สูงสุดของแม่พิมพ์คือ 400 x 400 x 100

ข้อควรระวัง
เนื่องจากเครื่องจักรมีหลายแบบซึ่งมีจำนวนสถานีงานต่างกัน (6/8/10/12) ผู้ใช้ควรจะทำการตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องฉีดบนและสายคล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อสถานีงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

การบริการ
1. การบริการก่อนการขาย
เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องฉีดบนและสายคล้อง ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปสินค้าอะไรก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ในขณะเดียวกัน ลูกค้าก็สามารถดูกระบวนการทำงานของเครื่องจักรของบริษัทเราได้ หรือทางเราจะส่งสินค้าตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยเครื่องฉีดบนและสายคล้องให้ทางลูกค้าดูผ่านทางไปรษณีย์
2. บริการในระหว่างการขาย
ข้อต่อบางจะถูกติดตั้งให้กับเครื่องจักรฟรีในกรณีที่ตัวเก่าทำงานผิดพลาดหรือต้องเปลี่ยนอย่างกะทันหัน นอกจากนี้เครื่องฉีดบนและสายคล้องทุกเครื่องจะได้รับการประกันระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างช่วงรับประกันทางเรายินดีที่จะเปลี่ยนชิ้นใหม่แทนชิ้นส่วนที่เสียให้เช่น ไดนาโม มอเตอร์น้ำมัน แต่ไม่รวมกับข้อต่อบางที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว
3. การบริการอื่นๆ
เมื่อทางลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ทางเราจะส่งช่างผู้ชำนาญการไปเพื่อทำการติดตั้งเครื่องฉีดบนและสายคล้อง และทำการสอนพนักงานของบริษัทถึงวิธีการใช้ โดยในช่วงเวลานั้นลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า ค่าเครื่องบิน และค่าที่พักของช่างผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นบริษัทเรายังสามารถแนะนำความรู้ขั้นสูงให้แก่โรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย

เครื่องฉีดบนและสายคล้องที่ผลิตจากบริษัท Jili ได้ติดตั้งมอเตอร์ไฮดรอลิค และออกแบบรูปแบบโดยรวม ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ เครื่องจักรของเรามีแม่นยำสูงทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถวัดขนาดของวัสดุได้อย่างแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกน้ำมันของเครื่องฉีดบนและสายคล้องของเรามีขนาด 250 มิลลิเมตร ซึ่งแตกต่างจากเครื่องจักรจากโรงงานทั่วไปที่มีขนาด 220 มิลลิเมตร แรงกดของเครื่องจักรเรามีขนาด 80T, ซึ่งมากกว่าเครื่องจักรจากบริษัทอื่นถึง 20T