ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง

JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง

JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง

คุณสมบัติ
1. เครื่องทำพื้นรองเท้ายางใช้สำหรับผลิตพื้นรองเท้ายางสีเดียวหรือสองสี
2. แม่พิมพ์จะถูกวางใส่เครื่องจักรโดยอัตโนมัติทำให้การทำงานง่ายต่อผู้ใช้งานผู้หญิง
3. เครื่องทำพื้นรองเท้ายางทำงานสองทิศทางและแม่พิมพ์สามารถถูกกดด้วยอีกฝั่งของชิ้นส่วนได้อย่างปลอดภัย
4. เพียงแค่ติดตั้งฐานของแม่พิมพ์ไว้ที่ตัวสไลด์บอร์ด เครื่องทำพื้นรองเท้ายางก็สามารถทำงานได้ มันมีความเร็วในการเปลี่ยนแม่พิมพ์สูง
5. ทุกๆสถานีงานสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องกันภายใต้การควบคุมอย่างเป็นอิสระ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้สถานีงานที่ต้องการได้ ทำให้สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
6. วงจรไอซีถูกใช้เพื่อควบคุมเครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องจักรทำงานผ่านการระบบการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งาน ทำให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
7. สถานีงานถูกออกแบบให้เป็นฉนวนแบบพิเศษ จึงประหยัดพลังงานความร้อนและทำให้สภาพแวดล้อมมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. วาล์วตรรกะทุกตัวของระบบไฮดรอลิกเป็นวาล์วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จึงทำให้เครื่องทำพื้นรองเท้ายางสามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น
9. ระยะเวลาในการขึ้นรูปถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์
10. ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถทำงานกับสถานีงานหลายตัวได้

รายละเอียดของเครื่องทำพื้นรองเท้ายาง

รายการ หน่วย รายละเอียด
รุ่น   JIC1506
วัตถุดิบ   RB
แหล่งพลังงานความร้อน   พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ น้ำมันถ่ายเทความร้อน
สถานีงาน   6
จำนวนชั้น   2
ระยะระหว่างชั้น mm 180
ขนาดใหญ่สูงสุดของแม่พิมพ์ mm 400 × 450
ความสูงแม่พิมพ์ mm 70-150
แรงกด T 150
ระยะสูงสุดของ Slip Form mm 760
พลังงานของมอเตอร์หลัก KW 15
พลังงานของมอเตอร์เครื่องกล KW 5.5
ขนาดของเครื่องจักร mm 7900 × 2400 × 2100
น้ำหนักรวม kg 15500
 

ข้อต่อบางจะถูกติดตั้งให้กับเครื่องจักรฟรีในกรณีที่ตัวเก่าทำงานผิดพลาดหรือต้องเปลี่ยนอย่างกะทันหัน นอกจากนี้เครื่องฉีดบนและสายคล้องทุกเครื่องจะได้รับการประกันระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างช่วงรับประกันทางเรายินดีที่จะเปลี่ยนชิ้นใหม่แทนชิ้นส่วนที่เสียให้เช่น ไดนาโม มอเตอร์น้ำมัน แต่ไม่รวมกับข้อต่อบางที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของ
  • JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม
  • JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม1. ระบบการฉีด เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี ระบบกลไกการนับและการตัววัดที่มีคุณภาพทำให้เกิดการทำงานที่แม่นยำได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการ 2. ระบบการปิดแม่พิมพ์ การเปิดปิดแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดจักรเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกอยากนี้ระบบปิดแม่พิมพ์ยังทำงานอยู่ในส่วนที่ป้องกันอากาศเข้าไปด้วย 3. ระบบการควบคุม เครื่องฉีดพื้นรองเท้าของบริษัท Jili ใช้ระบบการเชื่อมโยงระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ หน้า...
  • JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก
  • JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก1. เครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติกเป็นเครื่องที่ใช้ฉีดขึ้นรูปพื้นรองเท้าแตะสลิปเปอร์ แซนเดิล และฟลิบฟลอบที่เป็นพลาสติกพีวีซี 2. ภายใต้การควบคุมของระบบพีแอลซีและการเชื่อมต่อประสานงานระหว่างคนใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติกง่ายต่อการใช้งาน 3. การใช้งานเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก เป็นไปอย่างง่ายและปลอดภัยแม้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล...