ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
  • JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
  • JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท1. ระบบการฉีด เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทมีการใช้ตัววัดและระบบการนับที่มีคุณภาพทำให้ได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการอย่างแม่นยำเครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตทถูกขับเคลื่อนด้วยรางเลื่อนเชิงเส้นและใช้มอเตอร์เบรก ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างทันทีทันใดด้วยการควบคุมด้วยเครื่องเปลี่ยนความถี่ มีการตรวจสอบตำแหน่งด้วยเอ็นโค้ดเดอร์เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอน ...
  • JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ
  • JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ1. สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะเบาและใส่สบาย เมื่อเทียบกับเครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะแบบโบราณ เครื่องจักรนี้สามารถลดน้ำหนักของสินค้าลงได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์ 2. เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะของเราสามารถใช้กับวัสดุที่เกิดจากการรวมกันของวัสดุเก่าและวัสดุใหม่ โดยสามารถผลิตสินค้าออกมาได้มีคุณภาพเท่าเทียมกับวัสดุใหม่ที่ไม่ได้รับการผสม...
  • JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล
  • JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัลเครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัลใช้สำหรับผลิตรองเท้าพลาสติกคริสตัล กระบวนการผลิตมีการใช้ระบบการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัลใช้ระบบพีแอลซีเพื่อควบคุมการทำงาน และแสดงข้อมูลบนหน้าจอทัชสกรีน ...
  • JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก
  • JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติกเครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก ใช้ในการผลิตรองเท้าน้ำพลาสติกแบบสีเดียว กระบวนการผลิตมีการใช้ระบบการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติกใช้ระบบพีแอลซีเพื่อควบคุมการทำงาน และแสดงข้อมูลบนหน้าจอทัชสกรีน ระบบไฮดรอลิกแกนคู่ใช้เพื่อควบคุมความดันและการไหล ซึ่งเหมาะสมและสะดวกสบายต่อการใช้งานเครื่องจักร..

เครื่องฉีดรองเท้าแตะ

เบื้องต้น
เครื่องฉีดรองเท้าแตะใช้สำหรับผลิตรองเท้าแตะสลิปเปอร์ แซนเดิล และพื้นรองเท้าของรองเท้าสนีกเกอร์และแซนเดิลที่ผลิตจากเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม พลาสติก ยางพลาสติกร้อน และ ยางสีเดียวหรือสองสี เครื่องฉีดรองเท้าแตะมี 4 รุ่นคือ JIC9106 EVA / JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712Sเครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก

คุณสมบัติ
1. ระบบการฉีด
เครื่องฉีดรองเท้าแตะถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี มีการใช้ตัววัดที่มีคุณภาพทำให้เกิดการทำงานที่แม่นยำและได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการ
2. ระบบการปิดแม่พิมพ์
เครื่องฉีดรองเท้าแตะสามารถทำงานด้วยดีด้วยระบบการปิดแม่พิมพ์ และระบบปิดแม่พิมพ์ยังทำงานอยู่ในส่วนที่ป้องกันอากาศเข้าไปด้วย
3. ระบบการควบคุม
เครื่องฉีดรองเท้าแตะทำงานระบบการเชื่อมโยงระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัสด้วยระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ทำให้การควบคุมกระบวนการผลิตซึ่งประกอบด้วยความเร็วการหมุนของวัสดุ ปริมาณการฉีด ระยะเวลาการทำงาน อุณหภูมิที่ฉีด เป็นไปแบบเรียลไทม์ ในระบบควบคุมแบบพีแอลซีและพีซี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างชัดเจนและง่ายดาย
4. ระบบไฮดรอลิกน้ำมัน
เครื่องฉีดรองเท้าแตะได้ติดตั้งวาล์วควบคุมแบบสัดส่วนเพื่อควบคุมความดันและการไหลของน้ำมัน
5. ประหยัดพลังงาน
มีการใช้มิเตอร์ปั๊มในการฉีด ซึ่งปกติการระหว่างการฉีดความดันของน้ำมันมักจะเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะว่าการใช้ไดนาโมตัวเดียวจะทำให้มันมันพยายามที่จะควบคุมความดันไว้ที่ระดับต่ำ จึงทำให้มีการสูญเสียพลังงานมาก แต่เครื่องฉีดรองเท้าแตะของรามีการใช้ไดนาโมสามตัวเพื่อควบคุมกระบวนการฉีดและฟังก์ชั่นสวิทช์ นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำจากแผ่นความร้อนของฉนวนป้องกันความร้อน

การบริการ
1. การบริการก่อนการขาย
เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องฉีดรองเท้าแตะลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปสินค้าอะไรก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ หรือลูกค้าสามารถมาดูกระบวนการทำงานของเครื่องจักรที่บริษัทของเราก็ได้ หรือให้ทางเราจัดส่งสินค้าตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยเครื่องฉีดรองเท้าแตะให้ทางลูกค้าดูผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน
2. บริการในระหว่างการขาย
ข้อต่อบางจะถูกติดตั้งให้กับเครื่องฉีดรองเท้าแตะฟรีเนื่องจากตัวเก่าอาจจะทำงานผิดพลาดหรือต้องเปลี่ยนอย่างกะทันหัน เครื่องฉีดรองเท้าแตะทุกเครื่องจะได้รับการประกันระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างช่วงรับประกันทางเรายินดีที่จะเปลี่ยนชิ้นใหม่แทนชิ้นส่วนที่เสียให้เช่น ไดนาโม มอเตอร์น้ำมัน กระบอกสูบน้ำมัน แต่ไม่รวมกับข้อต่อบางที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว
3. การบริการอื่นๆสำหรับเครื่องฉีดรองเท้าแตะ
เมื่อทางลูกค้าได้รับเครื่องฉีดรองเท้าแตะแล้ว ทางเราจะส่งช่างผู้ชำนาญการไปเพื่อทำการติดตั้ง และทำการสอนพนักงานของบริษัทถึงวิธีการใช้หากลูกค้าต้องการ โดยในช่วงเวลานั้นลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า ค่าเครื่องบิน และค่าที่พักของช่างผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นบริษัทเรายังสามารถแนะนำความรู้ขั้นสูงให้แก่โรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย

บริษัท Jili มีการซัพพลายสินค้าประเภทเครื่องฉีดรองเท้าแตะทุกประเภท อุปกรณ์เสริมของเครื่องฉีดรองเท้าแตะของมีคุณภาพที่ดี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวต่างชาติ โดยสินค้าเราได้กระจายไปสู่หลายประเทศเช่น เบงกอล, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ปากีสถาน, รัสเซีย, บราซิลและประเทศอื่นๆ