ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง

เครื่องผสมวัตถุดิบ

เครื่องผสมวัตถุดิบ

เบื้องต้น
เครื่องผสมวัตถุดิบเป็นส่วนหลักของอุปกรณ์เสริมรองเท้า เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยใบมีดที่หมุนด้วยความเร็วสูงในกระบอกสูบหรือช่อง โดยเครื่องนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นเครื่องผสมเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อผสมผงแห้งและปูน ซึ่งมีเครื่องผสมหลายชนิดดังนี้ เครื่องผสมแบบเครื่องกล เครื่องผสมแบบแกนนอนเดี่ยว เครื่องผสมแบบแกนนอนคู่ และอื่นๆ

ส่วนประกอบ
เครื่องผสมวัตถุดิบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักซึ่งทำหน้าที่ในการทำงาน การรองรับ และพลังงาน ตามลำดับ ในส่วนของการทำงานถูกทำมาจากตัวคน เพลาคน(รวมทั้งตัวเชื่อมต่อ) และตัวช่วยในการผสมอื่นๆ ส่วนการรองรับคือส่วนฐานของเครื่องจักรและแบริ่ง ส่วนกำลังของเครื่องผสมวัตถุดิบประกอบด้วยมอเตอร์/ไดนาโม และตัวลดความเร็ว

ส่วนทำงานของเครื่องผสมวัตถุดิบ
1. ตัวคน
ตัวคนหรือเรียกอีกอย่างว่ามีดคนก็ได้ วิธีการเลือกตัวคนที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือ เป้าหมายของการคน ความหนืดของวัสดุ และขนาดของตัวคน นอกจากนี้ยังควรพิจารณาปริมาณความต้องการพลังงาน ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาตัวคน และอื่นๆ ควรนำมาใช้ในการพิจารณาการซื้อเครื่องผสมวัตถุดิบ
2. เพลาคน
ใช้ในการติดกับตัวคนของเครื่องผสมวัตถุดิบ โดยทำหน้าที่รับกำลังจากตัวลดความเร็วเพื่อลดความต้านทานการไหล เพลาคนทำมาจากเพลาตอนที่วางอยู่บนฝาประกับเพลา จมูกแกน และเพลา โลหาที่ใช้ในการผลิตเพลาคนเป็นเหล็กคุณภาพสูงเบอร์ 45 เบอร์ 34 และสแตนเลส
3. เครื่องต่อเพลา
เครื่องต่อเพลาใช้ในการเชื่อมต่อเพลาสองอันที่แยกออกจากกันให้ติดกันและทำงานรวมกันไปในทางเดียวกัน มันสามารถที่จะลดการกระแทกในกระบวนการผลิตของเครื่องผสมวัตถุดิบ

ส่วนรองรับของเครื่องผสมวัตถุดิบ
1. มอเตอร์/ไดนาโม และตัวลดความเร็วจะต้องทำงานร่วมกัน
2. แบริ่งของเครื่องผสมวัตถุดิบจะถูกติดตั้งเพื่อรองรับเพลาหมุน

ส่วนพลังงานของเครื่องผสมวัตถุดิบ
1. มอเตอร์/ไดนาโมทำงานร่วมกับตัวลดความเร็ว
2. ตัวลดความเร็วมีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน คือ ตัวลดความเร็วของสายพาน ตัวลดความเร็วสองเท่าของเกียร์ ตัวลดความเร็วของวงแหวนเกียร์ และตัวลดความเร็วที่สอดคล้องกัน
3. การเรียงตัวกันของเครื่องผสมวัตถุดิบส่วนใหญ่ทำมาจากมอเตอร์/ไดนาโม ตัวลดความเร็ว และฐานของเครื่องจักร

คุณสมบัติของเครื่องผสมวัตถุดิบ
1. ตัวคนทั้งหมดใช้ใบพัดที่มีคุณภาพสูงและความเร็วในการหมุนต่ำ เพลาของตัวคนและใบมีดถูกติดตั้งและถอดออกอย่างสมบูรณ์แบบ ตัวคนสามารถทำงานอย่างโดเดี่ยวโดยปราศจากการพิจารณะปริมาณของวัสดุในถังสลายตัว ไม่ว่าในถังจะว่าหรือจะเต็ม หรือถ้าน้ำถูกปล่อยออก/ฉีดเข้าไปในถัง มันสามารถทำงานมากกว่า 0.5 ชั่วโมงอย่างเสถียร แม้ว่าถังสลายตัวอยู่ในภาวะที่ไม่มีการโหลด ตัวคนของเครื่องผสมวัตถุดิบสามารถทำงานได้มากกว่า 20,000ชั่วโมงโดยไม่เสีย ความแข็งแรงของวัสดุทำให้ตัวคนสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการและใช้เวลานานได้
2. ในระหว่างการเดินเครื่อง ระบบมอเตอร์จะถูกควบคุมไม่ให้สั่นเกิน 4 มม/วินาที เสียงเบากว่า 80 เดซิเบล
3. ตัวลดความเร็ววงแหวนเกียร์ใช้สำหรับเครื่องผสมวัตถุดิบที่มีอัตราส่วนความเร็วคือ 9 ต่อ 1 ไม่จำเป็นต้องใช้แบริ่งภายนอกของตัวลดความเร็ว อัตราการทำงานของแบริ่งคือ 30,000 ชั่วโมง ภายนอกของตัวลดความเร็วมีการป้องกันฝุ่นและป้องกันการรั่ว น้ำมันล่อลื่นของตัวลดความเร็วจะทำงานแค่ที่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
4. เพลาตัวคนถูกออกแบบในรูปแบบของการแขวนโดยปราศจากฐานแบริ่ง ซึ่งช่วงค่าความเบี่ยงเบนของเพลาคือ 0.1 มม/ม เพลาตัวคนมีการใช้เครื่องกระตุ้นเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในระหว่างที่ทำการคน ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งตัวสเตเบิลไลซ์เซอร์เนื่องจากเพลาตัวคนติดตั้งตัวกระตุ้นทั้งหมด 3 ใบมีด ซึ่งเพลาตัวคนและตัวกระตุ้นสามารถที่จะติดตั้งและถอดออกได้อย่างสมบูรณ์ ตัวโซลิดคับปิ้งไม่ได้ติดตั้งที่ตัวลดความเร็ว เพลาตัวคนและเครื่องกระตุ้นทำจากสแตนเลส 316 ทำให้เครื่องผสมวัตถุดิบมีการป้องกันการสึกกร่อน
5. ค่าความเบี่ยงเบนของโคแอกเชียลและค่าความเบี่ยงเบนของแกนตั้งฉากระหว่างเพลาตัวคนและเพลาที่ออกมาจากตัวลดความเร็วคือ 0.05 มม/ม คุณสมบัติ เช่น กำลัง เสียงและการสั่น ของเครื่องผสมวัตถุดิบได้ถูกทดสอบหลังจากการติดตั้งและรันเครื่อง

รายละเอียดของเครื่องผสมวัตถุดิบ

รุ่น   PC-150 PC-300 PC-500
น้ำหนัก kg 150 300 500
กำลังมอเตอร์ KW 3 3 7.5
กำลังความร้อ KW 6 8 13.5
กำลังรวม KW 9 11 21
ความสามารถในการผสม kg/h 150 200 250
ขนาดของถัง mm 1000 × 600 × 700 1250 × 720 × 850 1400 × 840 × 1100
ขนาดของเครื่องจักร mm 1700 × 1000 × 1300 1900 × 1000 × 1600 2000 × 1200 × 2000
น้ำหนักรวม kg 450 600 800
 

วิธีการในการใช้พลังงาน
เครื่องผสมวัตถุดิบแบบดั้งเดิมแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆประกอบด้วย เครื่องผสมแนวตั้งที่พับได้ ใบพัดปั่นแนวนอน และชนิดอื่นๆ (ตามมุมของการไหล แกนการไหลและ การไหลของการผสม) แต่เครื่องผสมวัตถุดิบแบบดั้งเดิมมีข้อเสียมากมาย เช่น สิ้นเปลืองพลังงานขณะที่ประสิทธิภาพและคุณภาพต่ำ เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และอื่นๆ
เพื่อให้โครงสร้างของเครื่องผสมวัตถุดิบง่ายขึ้นจึงมีการติดตั้งไดนาโมหลายแกนและตัวเชื่อมต่อทิศทางเพื่อพัฒนาเครื่องจักรของเรา ใบพัดถูกขึ้นรูปหรือเชื่อมเพื่อเพิ่มการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องผสมวัตถุดิบมีโครงสร้างที่กะทัดรัดและสะดวกในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นข้อดีของเครื่องผสมวัตถุดิบ นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆของเครื่องผสมวัตถุดิบของเราด้วย
(1) เพราะว่าโครงสร้างที่ไม่แม่นยำของใบมีดอาจจะลดความบาลานซ์ของใบมีดที่หมุนด้วยความเร็วสูง ดังนั้นพวกเราจึงทำการทดสอบกำลังไฮดรอลิกอีกครั้งและติดตั้งการเชื่อมแบบแรมไทพ์ที่สมบูรณ์แบบและใบมีดแบบสวีพแบค เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของไฮดรอลิกและความบาลานซ์
(2) ไม่เหมือนกับเครื่องผสมขนาดใหญ่ที่มีข้อเสียคือมีประสิทธิภาพต่ำ และต้นทุนสูง พวกเราได้เปลี่ยนมาใช้เกียร์ขดลวดซึ่งรวมกับมอเตอร์ 4 ขั้วเพื่อพัฒนาเครื่องผสมวัตถุดิบของเรา การพัฒนาการประหยัดพลังงานของเครื่องผสมวัตถุดิบของเราก็ทำได้โดยการติดตั้งมอเตอร์ใต้น้ำ ตัวลดความเร็ว ตัวกระตุ้นและระบบการติดตั้ง

ข้อดี
1. เครื่องผสมวัตถุดิบทำงานอย่างรวมเร็วโดยใช้เวลาในการผสมเพียง 0.5 ถึง 2.5 นาที.
2. รูปแบบของการผสมสูง (CV<= 5%)
3. การคัดแยก ใช้น้ำหนัก รูปร่างของวัตถุดิบ ซึ่งทำให้สามารถคัดแยกได้อย่างง่ายดาย
4. ช่วงความแตกต่างของความหนาแน่นที่ใส่คือ 0.4-0.8
5. พลังงานที่ต้องการใช้ ต่ำกว่าเครื่องผสมวัตถุดิบในแนวนอนถึง 60 เปอร์เซ็นต์
6. เครื่องผสมวัตถุดิบในแนวตั้งง่ายต่อการทำงานและการบำรุงรักษา
7. มีเครื่องจักรขนาด 1 ถึง 12 ตันให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
8. ทำจากสแตนเลสและทำความสะอาดง่าย
9. ลงทุนต่ำและกำไรสูงด้วยการใช้แรงงานคนและพื้นที่การทำงานน้อย
10. เครื่องผสมวัตถุดิบมีความสูงต่างๆกันขึ้นอยู่กับพื้นที่การทำงานที่แตกต่างกัน

การซื้อ
1. ก่อนทำการซื้อ ควรมั่นใจก่อนกว่าเครื่องผสมวัตถุดิบที่คุณต้องการคือ ป้องกันการระเบิดหรือป้องกันการเผาไหม้ เครื่องผสมวัตถุดิบแบ่งออกเป็นเครื่องผสมวัตถุดิบแบบใช้ไฟฟ้าและแบบใช้ลม โดยแบ่งตามแหล่งพลังงาน หากคุณต้องการเลือกป้องกันการระเบิดคุณสามารถเลือกแบบไฟฟ้าได้ แต่ขณะเดียวกันแบบลมก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทั้งป้องกันการระเบิดและป้องกันการเผาไหม้
2. ลูกค้าควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดของเครื่องผสมวัตถุดิบก่อนที่จะทำการซื้อ
(1) มีความเข้ใจเกี่ยวกับความหนืดของวัสดุ
(2) ดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของถัน ประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง ที่ภายใต้ของถันจะเป็นพื้นเรียบหรือเป็นรูปกรวย ถังติดตั้งที่กดหรือดึงหรือไม่ ขนาดของถันเป็นส่วนสำคัญในการเลือกใบพัดและความสูงของเครื่องผสมวัตถุดิบที่ถูกต้อง

สิ่งที่ควรให้ความสนใจ
1. ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในฤดูหนาว จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้
2. เครื่องผสมวัตถุดิบจะต้องวางบนพื้นเรียบที่มีแกนอยู่บนไม้สี่เหลี่ยมเพื่อยกยางเหนือพื้นในกรณีที่เคลื่อนที่ด้วยการหมุนของยาง
3. การป้องกันการรั่วจะต้องติดตั้งอยู่ที่เครื่องผสมวัตถุดิบ ก่อนจะทำงานทุกครั้ง ต้องทำการตรวจสอบเครื่องในภาวะถังเปล่า หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วจึงจะสามารถใช้งานได้ ในภาวะปกติ ความเร็วในการหมุนของถังเปล่าจะเร็วกว่าถังที่มีการใส่วัสดุแล้วประมาณ 2-3 รอบ ถ้ามันมากกว่านั้น ควรจะทำการปรับสัดส่วนของล้อหมุน
4. ทิศทางการหมุนของถังของเครื่องผสมวัตถุดิบควรจะเป็นไปทางทิศเดียวกับลูกศร ถ้ามันไม่เป็นไปทางเดียวกันให้ทำการสลับขั้วของสายมอเตอร์
5. ตรวจสอบความยืดหยุ่นในการใช้ครัทช์และเบรก ให้มั่นใจว่าล้อสามารถทำงานได้อย่างดี สายเชือกเหล็กไม่มีความเสียหาย ตัวอุปสรรคต่างๆถูกทำลายและมีการหล่อลื่น
6. ให้ความสนใจกับตารางการทำงานของเครื่องผสมวัตถุดิบและตรวจสอบให้มั่นใจว่ามันทำงานได้ตามปกติ เมื่อหยุดการทำงานให้เช็คว่าน็อตหลวมหรือหลุดหรือไม่
7. ช่องที่ใส่วัสดุควรจะถูกทำความสะอาดเมื่อใช้เครื่องผสมวัตถุดิบเสร็จ หรือเมื่อใช้งานเครื่องจักรมากกว่า 1 ชั่วโมง ระหว่างการทำความสะอาดให้ฉีดกรวดและน้ำเข้าไปยังถังหมุน ในที่สุดการผสมกันของกรวด น้ำ และ ปูนจะปล่อยผ่านการหมุนของถัง
8. ควรปิดเครื่องผสมวัตถุดิบทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน และล็อกตัวปิดสวิตซ์เพื่อความปลอดภัย

การบำรุงรักษา
เครื่องผสมวัตถุดิบจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเป็นประจำและจะเห็นที่ดีขึ้นเมื่อทำงานและทำการตรวจสอบครั้งใหญ่ ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะทำการตรวจสอบเครื่องผสมวัตถุดิบ ชั่วโมงการทำงานของเครื่องผสมวัตถุดิบขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยกัน นั่นคือ ภาวการณ์ใช้งาน ความแม่นยำของการใช้เครื่องจักร วัสดุ การบำรุงรักษาและอื่นๆ
1. การบำรุงรักษาแบริ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุด แบริ่งเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนัก ดังนั้นควรจะคอยหล่อลื่นแบริ่งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน โดยคุณควรใส่ใจลูกปืนหมุน เกียร์ แบริ่งที่อยู่กับถาดเลื่อนของเครื่องผสมวัตถุดิบ
2. ยางที่ติดตั้งใหม่ควรจะตรวจสอบบ่อยๆเพราะว่ายางใหม่มีแนวโน้มหลุดง่ายกว่ายางเก่า
3. ตรวจสอบข้อต่อต่างๆของเครื่องผสมวัตถุดิบ เพื่อให้มันทำงานได้อย่างดี ตรวจสอบระดับการเสียดสีของข้อต่อและเปลี่ยนไปเป็นตัวใหม่ ควรทำความสะอาดพื้นที่อยู่ภายใต้อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ หรือเครื่องผสมวัตถุดิบไม่ควรเคลื่อนที่เครื่องผสมวัตถุดิบเมื่อเครื่องกำลังทำการผสมเพราะอาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำมันทำให้ต้องตรวจสอบครั้งใหญ่เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ถ้ามีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างทำงานให้หยุดการทำงานของเครื่องแล้วแก้ปัญหา

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
1. ทุกส่วนจะถูกบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน การบรรจุสำหรับการขนส่งจะมีการป้องกันความชื้น ป้องกันการกระแทก ป้องกันสนิม และการจัดการที่ง่าย ซึ่งทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างปลอดภัยจนส่งถึงมือลูกค้า
2. รายการสินค้าจะถูกใส่ลงไปในแต่ละแพ็คสินค้า
3. บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์และหนังสือรับประกันของการขนส่งเป็นไปตามกฏสากลและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
4. ลูกค้าสามารถส่งพนักงานมาที่บริษัทเราเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและควบคุมขั้นตอนการบรรจุของเครื่องจักรได้
5. การขนส่งจะส่งหลังจากได้รับการชำระแล้ว 7 วันและภาวะพื้นฐานของการทำงานของเครื่องจักรจะถูกรับรองออกเป็นลายลักษณ์อักษร

การจ่ายเงิน (L/C, T/T, เงินสด) ของเครื่องผสมวัตถุดิบ
(1) 30% ของราคาจะต้องจ่ายเมื่อมีการทำสัญญา
(2) 40% ของราคาจะต้องจ่ายเมื่อส่งสินค้า
(3) 20% ของราคาจะต้องจ่ายเมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบคุณภาพแล้ว
(4) การจ่าย 10% ของราคาถูกยืดเวลาออกไป 1 ปีเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ

การบริการหลังการขาย
รับประกันสินค้า 1 ปี ใน 1 ปีนี้สามารถส่งเครื่องจักรกลับมาที่บริษัทเราเพื่อทำการซ่อมบำรุง เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของ
  • เครื่องคั้น
  • เครื่องคั้นเครื่องคั้นหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องบด มีส่วนประกอบหลักคือ ฟันเฟือง แผ่นป้องกันด้านข้าง ชิ้นส่วนที่ส่งต่อ อุปกรณ์ควบคุม ล้อและอุปกรณ์การหล่อลื่น โดยเครื่องจักรนี้ไม่ได้ใช้เพียงแต่อุปกรณ์เสริมรองเท้าเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับบดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆเช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก ท่อ แท่ง เส้น แผ่นฟิล์ม และเศษยาง วัสดุเมื่อถูกบดด้วยเครื่องคั้นหรือเครื่องบดแล้วจะสามารถใช้ในการเครื่องฉีดหรือเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นเม็ดได้ทันที...
  • เครื่องอัดอากาศ
  • เครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องอัดแก๊สพิเศษ ส่วนประกอบหลักของเครื่องนี้คือ ตัวกรองฝุ่น ตัวกรองน้ำมัน ตัวแยกน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น วาล์ววัดแรงดูด ตัวคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ออยล์คูลเลอร์ อาฟเตอร์คูลเลอร์ สายรัด ตัวปรับอุณหภูมิอัตโนมัต วาล์วทางเดียว ดรายอิ้งแมชชีน วาล์วกรองอัตโนมัติ และวาล์วไฟฟ้า บริษัทเราใช้เครื่องอัดอากาศของบริษัท Yaoquan Electrical Equipment Co., LTD เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมรองเท้า มันทำงานได้ดีที่แหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวและอากาศที่ถูกอัด ซึ่งเครื่องอัดอากาศมีระบบลด...