ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สี เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
 • JIC1506 Two Color Rubber Sole Making Machine
 • JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี1. เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางเชี่ยวชาญในการผลิตพื้นรองเท้า หนึ่งหรือสองสี 2. สลิปฟอร์มจะทำงานอัตโนมัติซึ่งง่ายต่อการปฏิบัติงานของผู้หญิง....
 • JIC612 One Color Rain Boot Molding Machine
 • JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว 1. ส่วนประกอบ เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียวประกอบด้วยระบบจับยึด, ระบบหัวฉีด, ระบบควบคุม, ระบบไฮดรอลิกและเครื่องป้อนแผ่น 2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร ...
 • JIC612BT Two Color Women’s Rain Boot Machine
 • JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี1.เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสีสามารถใช้เพื่อผลิตรองเท้าฝนหนึ่งหรือสองสีด้วยวัสดุพีวีซี 2.ใช้คนควบคุม, การควบคุม PLC และการแสดงผลหน้าจอสัมผัส เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสำหรับผู้หญิงของเราใช้ระบบควบคุมไฮดรอลิคสัดส่วนคู่และอัตรา....
 • JIC 6316N1 Three Color Rain Boot Molding Machine
 • JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสีเราได้พัฒนาชุดยี่ห้อ JIC รวมทั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA, เครื่องผลิตรองเท้ากันฝน, เครื่องผลิตรองเท้าด้วยการเป่าลม, เครื่องฉีดบนและสายพาน, เครื่องฉีดพื้นรองเท้า...
 • JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่
 • JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่1.ส่วนประกอบ เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ มีส่วนประกอบหลักคือ ระบบบอัด ระบบฉีด ระบบควบคุม ระบบใช้น้ำขับเคลื่อนและส่วนใส่วัตุดิบแบบกลม 2.ผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักร สินค้าจากเครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสองสีเป็นรองเท้าบูทยางสีคู่สำหรับผู้ใหญ่และเด็กและรองเท้าบูทยางปลอดภัยPVC (ความสูงของรองเท้าบูทต่ำกว่า 400 มิลลิเมตร) ...
 • JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว
 • JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว1.ส่วนประกอบ เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว มีส่วนประกอบหลักคือ ระบบบอัด ระบบฉีด ระบบควบคุม ระบบใช้น้ำขับเคลื่อนและส่วนใส่วัตุดิบแบบกลม 2.ผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักร สินค้าจากเครื่องผลิตรองเท้าบูทยางหนึ่งสีเป็นรองเท้าบูทยางหนึ่งสีสำหรับผู้ใหญ่และเด็กและรองเท้าบูทยางปลอดภัยPVC (ความสูงของรองเท้าบูทต่ำกว่า 400 มิลลิเมตร) ...
 • JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก
 • JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก1. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็กเป็นเครื่องจักรพิเศษที่ใช้ในการผลิตรองเท้าบูทกันฝนพีวีซีสองสีสำหรับเด็ก(ความสูงของรองเท้าบูทต่ำกว่า 250 มิลลิเมตร) 2. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็กถูกควบคุมโดยระบบพีแอลซีและจะแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสัมผัส ซึ่งมีหน้าจอการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งานของคนใช้งาน...
 • JIC6316 เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก
 • JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สี 1.เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีนี้ ถูกออกแบบมาให้สามารถผลิตรองเท้าบู้ทด้วยพลาสติกพีวีซีได้ทั้ง 1, 2, และ 3สี 2.เป็นเครื่องจักรที่ใช้คนควบคุมด้วยโปรแกรม PLC และแสดงผลด้วยหน้าจอสัมผัส 3.ระบบสัดส่วนคู่ไฮดรอลิค ความดันและอัตราการไหลสามารถปรับได้ ซึ่งทำให้การทำงานสะดวกและเหมาะสม...

วิดีโอ

เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง

การแนะนำเบื้องต้น
1. เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง
เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางเป็นเครื่องผลิตรองเท้าบูทกันน้ำPVCสีเดียวสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงรองเท้าPVCที่ปลอดภัยและรองเท้าในหมวดวัสดุที่อื่นๆ เช่น TPR, EVA, และ RB ทางเรามีการจัดหาเครื่องจักรสำหรับรองเท้าบูทกันน้ำสำหรับผู้ใหญ่และเด็กใน 12/14/16 จุดเื่พื่อความสะดวกของลูกค้า
2. ส่วนประกอบ
เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง มีส่วนประกอบหลักคือ ระบบบกดอัด ระบบฉีด ระบบควบคุม ระบบใช้น้ำขับเคลื่อนและส่วนใส่วัตุดิบแบบกลม
3. ผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรขึ้นรูปรองเท้าบูทยาง
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรขึ้นรูปรองเท้าบูทยางมีตั้งแต่รองเท้าบูทPVCกันน้ำหลายสีสำหรับผู้ใหญ่และเด็กไปจนถึงรองเท้าPVCปลอดภัย เครื่องจักรนี้สามารถใช้วัตถุดิบหลักจาก PVC, TPR, EVA, และ RB

ลักษณะพิเศษ
1. เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางควบคุมโดยระบบ PLC ข้อมูลต่างๆอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการณ์ร่วมของคอมพิวเตอร์และมนุษย์ในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นระบบสัมผัส
2. ในระบบไฮดรอลิคที่ใช้น้ำเป็นตัวขับเคลื่อนจะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วรวดเร็วมากขึ้น
3. ข้อมูลจะถูกบันทึกโดยระบบการวัดแบบดิจิตอลซึ่งจะมีระดับความถูกต้องสูง
4. วัตถุดิบในการผลิตมีการผนึกอย่างแน่นหนาในการละลายและความดันของวัตถุดิบนั้นสามารถควบคุมได้ซึ่งทำให้พัฒนาคุณภาพของรองเท้าได้
5. เครื่องจักรขึ้นรูปรองเท้าบูทยางของเรามีการออกแบบเพื่อที่จะง่ายต่อการปฏิบัติการณ์โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
6. เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางออกแบบโดยพิเศษเพื่อผลิตรองเท้าบูทโดยเฉพาะเป็นระบบอัตโนมัติ ประหยัด มีประสิทธิภาพและง่ายในการดำเนินการ
7. สามารถผลิตรองเท้าในขนาดที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน รองเท้าแตะและรองเท้าบูทยางก็สามารถผลิตได้เ่ช่นกัน
8. เครื่องจักรขึ้นรูปรองเท้าบูทยางใช้ผลิตรองเท้าบูทยางแบบสีเดียวและสองสีโดยเฉพาะ
9. ในการออกแบบระบบน้ำมันพิเศษตามตรรกวิทยาจะสามารถผลิตในความเร็ว มีประสิทธิภาพและความสามารถ
10. ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีขึ้นและแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดี ไม่มีส่วนที่เสีย
11. แม่พิมพ์ทำให้การหล่อรักษาง่ายและยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์
12. การปรับเปลี่ยนของเครื่องจักรสะดวกมากขึ้นโดยอุปกรณ์ของเครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง

การบริการ
1. การบริการก่อนการขาย
ลูกค้าสามารถใช้เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางในการหล่อสินค้าตามตัวอย่างที่ต้องการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องผลิตรองเท้าบูทยางของเรา ลูกค้ายังสามารถดูขั้นตอนการผลิตของบริษัทเราได้เช่นกัน หรือทางเราก็สามารถส่งสินค้าที่ผลิตจากเครื่องผลิตรองเท้าบูทยางผ่านทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน
2. การบริการระหว่างการขาย
ชิ้นส่วนเล็กในบางจุดติดกับเครื่องจักรไม่แน่นหนาในกรณีที่ชิ้นเก่าผิดพลาดหรือต้องเปลี่ยนใหม่ทันที มีการเสนอการประกันให้ 1 ปีต่อเครื่องจักร 1 เครื่อง ในระยะเวลาประกัน ทางเราจะเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายให้เป็นอะไหล่ใหม่ เช่น ไดนาโม มอเตอร์น้ำมัน กระบอกน้ำมัน เป็นต้น แต่ไม่รวมชิ้นส่วนที่ติดกับเครื่องตามที่กล่าวข้างต้น
3. การบริการอื่นๆ
เมื่อลูกค้าได้รับเครื่องจักรขึ้นรูปรองเท้าบูทยางแล้วทางเราจะจัดช่างผู้ชำนาญไปติดตั้งเครื่องจักรและถ้าลูกค้าต้องการทางเราจะมีการอบรมบุคลาการของท่านในการใช้งานเครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง ในช่วงเวลานี้ลูกค้าต้องเสนอการทำวีซ่า,ตั๋วเครื่องบินและที่พักอาศัยสำหรับช่างผู้เชี่ยวชาญด้วย ทางเรายังมีบริการแนะนำผู้เชี่ยวชาญให้กับโรงงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ

ข้อควรระวัง
เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางจำเป็นต้องรักษาเช็คสภาพเป็นประจำรวมถึงน้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาด นอกจากนี้ต้องมีการเช็คสกรูในกรณีที่อาจจะหลวมไปได้

เครื่องจักรจาก Jili มีความโดดเด่นในความแข็งแรงของเครื่องกล ระบบการกดติดที่แข็งแรงและการเปลี่ยนรูปที่เฉียบแหลม ระบบฝาครอบทำงานร่วมกับกระบอกเดี่ยวซึ่งทำให้แรงกดดันสูงและสินค้าส่งจ่ายง่ายด้วยครีบของเครื่องจักร เครื่อง Servo Motor สามารถเลือกเพิ่มได้เพื่อลดเสียงและลดการใช้ไฟไฟ้าและพลังงานได้มากขึ้น 30%