ผลิตภัณฑ์ เครื่อง ฉีด EVA (เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท) JIC9106 เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA หนึ่งสี JIC6M08 เครื่องฉีดขึ้นรูปโฟมสุญญากาศ EVA แบบสองสี JIC7M12 เครื่องกด EVA ร้อนเย็น JIC208E เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก EVA แบบเย็นหนึ่งสี JIC12E2 เครื่องฉีดขึ้นรูป EVA สองสีแบบเย็น JIC9106 เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมรองเท้าสีเดียว JIC9208 เครื่องฉีดพลาสติก EVA(เอทิลีนไวนิลอะซิเตท)โฟมรองเท้าสองสี เครื่องผลิตรองเท้าบูทยาง JIC1506 เครื่องผลิตพื้นรองเท้ายางสองสี JIC612 เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนสีเดียว JIC612BT เครื่องผลิตรองเท้ากันฝนผู้หญิงสองสี JIC6316N1 เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้ากันฝนสามสี JIC612A เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีคู่ JIC612 เครื่องผลิตรองเท้าบูทยางสีเดียว JIC612F เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูทบูทเด็ก JIC6316 เครื่องผลิตรองเท้าบู้ทแบบแม่พิมพ์ 3 สีเครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า JIC724AJ เครื่องเป่าลม PVC สีเดียว JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า พลาสติก JIC720DH เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซีแบบคริสตัล 2 สี JIC720D เครื่องฉีดสีพลาสติกพีวีซี 2 สี เครื่องฉีดบนและสายคล้อง JIC506BL เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สามสี JIC506C เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC สี่สี JIC506F เครื่องฉีดส่วนบนและสายรัด PVC ห้าสี JIC506B เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี JIC806 PVC เครื่องฉีดสาย รัดพลาสติกสามสี เครื่องฉีดพื้นรองเท้า JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง เครื่องฉีดรองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าพลาสติกคริสตัล JIC612S เครื่องจักรฉีดรองเท้าน้ำพลาสติก เครื่องขึ้นรูป TPR JIC512 เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สองสี JIC516D เครื่องฉีดขึ้นรูป TPR สามสีเครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ JIC9106 เครื่องฉีดรองเท้าแตะเอทิลีนไวนิลอะซิเตท JIC724A เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้าแตะ JIC712S เครื่องจักรฉีดรองเท้าแตะพลาสติกคริสตัล อุปกรณ์เสริมรองเท้า เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องคั้น เครื่องอัดอากาศ หอระบายความร้อน เครื่องผสมสี เครื่องจักรริ้วน้ำหยดแม่พิมพ์ แม่พิมพ์รองเท้า แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตท แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสองสี แม่พิมพ์รองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทสีเดียว แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม แม่พิมพ์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทแอร์ แม่พิมพ์พื้นรองเท้าพลาสติก แม่พิมพ์ พื้นรองเท้ารองเท้าแตะพลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ารองเท้าแตะ(แซ็นดึล)พลาสติก แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสีเดียว แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อนสองสี แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง แม่พิมพ์พื้นรองเท้ายางสีเดียว สองสีแม่พิมพ์พื้นรองเท้ายาง
  • JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม
  • JIC9106เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม1. ระบบการฉีด เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี ระบบกลไกการนับและการตัววัดที่มีคุณภาพทำให้เกิดการทำงานที่แม่นยำได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการ 2. ระบบการปิดแม่พิมพ์ การเปิดปิดแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดจักรเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกอยากนี้ระบบปิดแม่พิมพ์ยังทำงานอยู่ในส่วนที่ป้องกันอากาศเข้าไปด้วย ...
  • JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก
  • JIC724Aเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก1. เครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติกเป็นเครื่องที่ใช้ฉีดขึ้นรูปพื้นรองเท้าแตะสลิปเปอร์ แซนเดิล และฟลิบฟลอบที่เป็นพลาสติกพีวีซี 2. ภายใต้การควบคุมของระบบพีแอลซีและการเชื่อมต่อประสานงานระหว่างคนใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติกง่ายต่อการใช้งาน 3. การใช้งานเครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก เป็นไปอย่างง่ายและปลอดภัยแม้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล...
  • JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน
  • JIC512 เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน1. เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อนใช้สำหรับผลิตพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อนสีเดียวหรือสองสี 2. ประหยัดพลังงานมาก เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อนใช้พลังงานเพียง 27 กิโลวัตต์ 3. ใช้หน้าจอแบบสัมผัส เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน มีการเชื่อมต่อประสานงานระหว่างคนใช้กับคอมพิวเตอร์ด้วยการควบคุมด้วยระบบพีแอลซี. 4.เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อนถูกควบคุมโดยระบบสัดส่วนคู่ ทำให้ความเร็วการฉีด้...
  • JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง
  • JIC1506เครื่องทำพื้นรองเท้ายาง1. เครื่องทำพื้นรองเท้ายางใช้สำหรับผลิตพื้นรองเท้ายางสีเดียวหรือสองสี 2. แม่พิมพ์จะถูกวางใส่เครื่องจักรโดยอัตโนมัติทำให้การทำงานง่ายต่อผู้ใช้งานผู้หญิง 3. เครื่องทำพื้นรองเท้ายางทำงานสองทิศทางและแม่พิมพ์สามารถถูกกดด้วยอีกฝั่งของชิ้นส่วนได้อย่างปลอดภัย 4. เพียงแค่ติดตั้งฐานของแม่พิมพ์ไว้ที่ตัวสไลด์บอร์ด เครื่องทำพื้นรองเท้ายางก็สามารถทำงานได้...

เครื่องฉีดพื้นรองเท้า

เบื้องต้น
1. ชนิดของเครื่องจักร
อิงตามสินค้าที่ผลิตได้จากเครื่องฉีดพื้นรองเท้า สามารถแบ่งชนิดของเครื่องจักรออกเป็น 4 ชนิด เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม เครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน และเครื่องทำพื้นรองเท้ายาง
2. สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
เครื่องฉีดพื้นรองเท้าของเราเป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฉีดพื้นรองเท้าพลาสติก ฉีดพื้นรองเท้ายางพลาสติกร้อน และทำพื้นรองเท้ายางขนาดใหญ่

สรรพคุณ
1. เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเป็นเครื่องผลิตพื้นรองเท้าคุณภาพสูงสำหรับรองเท้าบูท รองเท้าแตะแซนเดิล รองเท้าผ้าใบส้นยาง ทั้งขนาดของผู้ใหญ่และเด็ก
2. วัสดุของรองเท้าคือพวกวัสดุหลอมเหลวเทอร์โมพลาสติก เช่น PVC, TPU, TPR, RB และอื่นๆ
3. เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่ใหญ่ถูกออกแบบสำหรับเครื่องฉีดพื้นรองเท้าเพื่อเพิ่มปริมาณการฉีด ระบบการควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์สามารถขึ้นรูปแม่พิมพ์พื้นรองเท้าได้หลายแบบด้วยวัสดุในปริมาณต่างๆกัน
4. กดสวิทช์ที่ถูกติดตั้งที่กระบอกประกอบของระบบปิดแม่พิมพ์จะสามารถทำให้ปิดแม่พิมพ์ได้อย่างทันทีและกดแม่พิมพ์ด้วยแรงดันที่สูงได้โดยไม่ทำให้แม่พิมพ์เกิดความเสียหาย
5. เครื่องฉีดพื้นรองเท้ามีการใช้การควบคุมสัดส่วนความดัน ทำให้สามารถขึ้นรูปวัสดุได้หลากหลายรูปแบบด้วยการฉีดหลายขั้นตอนแบบอิสระ
6. กระบวนการผลิตเป็นไปแบบอัตโนมัติ ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้งานง่ายและช่วยให้เครื่องฉีดพื้นรองเท้ามีการทำงานที่ดีและเสถียร
7. สินค้าที่ผลิตได้จากเครื่องฉีดพื้นรองเท้ามีทั้งแบบสีเดียว สองสี และสามสี
8. การเปิดแม่พิมพ์มีสองแบบด้วยกันคือการเปิดแบบทันทีทันใดและการเปิดแบบป้องกันความเสียหาย การฉีดก็แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนด้วยเพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้า
9. การหมุนของสกรูถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์น้ำมันไฮดรอลิกและความเร็วในการฉีดก็ถูกควบคุมอย่างต่อเนื่อง เครื่องจักรไม่มีเสียงดังรบกวนขณะทำงาน

คุณสมบัติของเครื่องฉีดพื้นรองเท้า
1. ระบบการฉีด
ถูกควบคุมภายใต้ระบบพีแอลซีและระบบพีซี มีการใช้ตัววัดที่มีคุณภาพทำให้เกิดการทำงานที่แม่นยำและได้ปริมาณของวัสดุตามที่ต้องการ
2. ระบบการปิดแม่พิมพ์
การเปิดปิดแม่พิมพ์ของเครื่องฉีดพื้นรองเท้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกอยากนี้ระบบปิดแม่พิมพ์ยังทำงานอยู่ในส่วนที่ป้องกันอากาศเข้าไปด้วย
3. ระบบการควบคุม
เครื่องฉีดพื้นรองเท้าของบริษัท Jili ใช้ระบบการเชื่อมโยงระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัสด้วยระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ทำให้การควบคุมกระบวนการผลิตซึ่งประกอบด้วยความเร็วการหมุนของวัสดุ ปริมาณการฉีด ระยะเวลาการทำงาน อุณหภูมิที่ฉีด เป็นไปแบบเรียลไทม์ ในระบบควบคุมแบบพีแอลซีและพีซี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างชัดเจนและง่ายดาย
4. ระบบไฮดรอลิกน้ำมัน
เครื่องฉีดพื้นรองเท้าได้ติดตั้งวาล์วควบคุมแบบสัดส่วนเพื่อควบคุมความดันและการไหลของน้ำมัน
5. ประหยัดพลังงาน
น้ำจากแผ่นความร้อนของฉนวนป้องกันความร้อนทำให้เครื่องฉีดพื้นรองเท้าสามารถประหยัดพลังงานได้
6. อื่นๆ
อ้างอิงตามการยศาสตร์ เครื่องฉีดพื้นรองเท้าถูกออกแบบมาให้มีความต้องการการปฏิบัติงานที่ต่ำ นอกจากนี้ ความหนาของแม่พิมพ์ยังปรับได้ด้วยเพียงการไม่เหยียบเท้าไว้ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าด้วยแม่พิมพ์ความหนา 100-260 มิลลิเมตรได้ มันใช้วิธีการพิเศษเพื่อขึ้นรูปวัสดุยางหรือเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม

การบริการ
เมื่อทางลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ทางเราจะส่งช่างผู้ชำนาญการไปเพื่อทำการติดตั้ง หากลูกค้าต้องการให้ทำการสอนการใช้เครื่องฉีดพื้นรองเท้า เราก็มีการสอนด้วย โดยในช่วงเวลานั้นลูกค้าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า ค่าเครื่องบิน และค่าที่พักของช่างผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นบริษัทเรายังสามารถแนะนำความรู้ขั้นสูงให้แก่โรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย

ข้อควรระวัง
ลูกค้าควรเลือกชนิดเครื่องฉีดรองเท้าให้ถูกต้อง(จากชนิด เครื่องฉีดพื้นรองเท้าเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม เครื่องฉีดพื้นรองเท้า พลาสติก เครื่องฉีดพื้นรองเท้า ยางพลาสติกร้อน และเครื่องทำพื้นรองเท้ายาง) โดยดูจากวัสดุที่จะใช้ในการผลิต
บริษัทเรามีสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องฉีดพลาสติก เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้าบูท เครื่องจักรฉีดแอร์รองเท้า เครื่องฉีดบนและสายคล้อง เครื่องฉีดพื้นรองเท้า เครื่องฉีดรองเท้าแตะ เครื่องฉีดรองเท้ารองเท้าแตะ อุปกรณ์เสริมรองเท้า และ แม่พิมพ์รองเท้า